Petice předložena příslušným orgánům ...

11.02.2016 00:00

Vážení spoluobčané, sousedé,

 
z pověření Petičního výboru byla Petice proti realizaci energetického zdroje Třeboradice, PHA922, předložena dne 10.2.2016 příslušným orgánům
 
Podání v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, najdete v příloze níže, stejně jako rozdělovník, zahrnující orgány samosprávy a státní moci jak dotčených obcí, tak i magistrátu hl.m. Prahy. 
 
Jeho součástí byl text petice a petiční archy obsahující na 700 vašich podpisů.
 
 
O dalším vývoji v této věci vás budeme i nadále informovat na těchto komunitních stránkách.
 
Váš Petiční výbor